0 0

Ochrana osobních údajů

Vážíme si vašeho zájmu o náš e-shop. Ochrana vašeho soukromí je pro nás velmi důležitá. Níže vám podáme podrobné informace o nakládání s vašimi osobními údaji.

1. Přístup k datům a hosting

Naše webové stránky můžete navštívit, aniž byste poskytli jakékoli osobní údaje. Při každém zobrazení webové stránky ukládá webový server automaticky pouze tzv. soubor protokolu serveru obsahující například název požadovaného souboru, vaši IP adresu, datum a čas zobrazení, množství přenášených dat a přístupová data žádajícího poskytovatele) a dokumentuje zobrazení.

Tato přístupová data budou vyhodnocena výhradně za účelem zajištění bezproblémového provozu webové stránky a vylepšení naší nabídky . V souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR to slouží k ochraně našich převažujících oprávněných zájmů na správné prezentaci naší nabídky. Všechna přístupová data budou smazána nejpozději do sedmi dnů po ukončení návštěvy stránky.

Hostingové služby třetí stranou
V rámci zpracování v našem pověřen poskytuje třetí strana služby pro hosting a zobrazování webové stránky. Slouží to k ochraně našich převažujících oprávněných zájmů na správné prezentaci naší nabídky. Všechna data shromážděná v rámci používání této webové stránky nebo ve formulářích poskytnutých v e-shopu budou zpracována na jejích serverech tak, jak je popsáno níže. Zpracování na jiných serverech probíhá pouze ve zde vysvětleném rámci.

Tento poskytovatel služeb se nachází v zemi Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru.

2. Shromažďování údajů a jejich použití při plnění smlouvy, kontaktování

Shromažďujeme osobní údaje, pokud nám je dobrovolně poskytnete v rámci své objednávky nebo při navázání kontaktu s námi (například prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu). Povinná pole jsou takto označena, protože v těchto případech nutně potřebujeme údaje pro plnění smlouvy nebo pro zpracování vašeho požadavku a bez jejich specifikace nemůžeme odeslat objednávku nebo reagovat na váš požadavek . Které osobní údaje shromažďujeme, je patrné z příslušných vstupních formulářů. Údaje, které jste nám poskytli, použijeme v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b) GDPR pro plnění smlouvy a zpracování vašich dotazů. Po naplnění smlouvy nebo vymazání vašeho zákaznického účtu budou vaše osobní údaje omezeny pro další zpracování a po uplynutí daňové a obchodně právní lhůty uchování budou smazány, pokud výslovně neodsouhlasíte jejich další používání nebo pokud si nevyhradíme právo na jejich používání nad tento rámec, které je povoleno zákonem a o kterém vás v tomto prohlášení informujeme. Smazání vašeho zákaznického účtu je možné kdykoli a může být uskutečněno buď na základě zprávy na níže uvedenou možnost kontaktu, nebo prostřednictvím k tomu určené funkce v zákaznickém účtu.

3. Přenos dat

Pro splnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. 6 odst. 1 věty 1 písm. b) GDPR předáváme vaše údaje přepravní společnosti pověřené doručením, pokud je to nezbytné pro dodání objednaného zboží. V závislosti na tom, kterého poskytovatele platebních služeb vyberete v procesu objednávky, zašleme shromážděné platební údaje bance odpovědné za platbu a případným poskytovatelům platebních služeb pověřených námi vybrané platební služby. Vybraní poskytovatelé platebních služeb částečně shromažďují tyto údaje také sami, pokud si u nich vytvoříte účet. V takovém případě se musíte během procesu objednávky přihlásit k poskytovateli platebních služeb pomocí přístupových údajů. V tomto ohledu platí prohlášení o ochraně osobních údajů příslušného poskytovatele platebních služeb.

Předávání osobních údajů poskytovateli přepravních služeb
Pokud jste nám k tomu dali předáme na základě toho v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR vaši e-mailovou adresu a telefonní číslo vybranému poskytovateli přepravních služeb, a to za účelem oznámení doručení nebo možnosti vás kontaktovat.

Souhlas lze kdykoli odvolat zasláním zprávy na níže uvedený kontakt nebo přímo poskytovateli přepravních služeb na níže uvedenou kontaktní adresu. Po odvolání souhlasu vymažeme vaše údaje, pokud jste výslovně nesouhlasili s jejich dalším používáním nebo si nevyhradíme právo na jejich používání nad tento rámec, které je povoleno zákonem a o kterém vás v tomto prohlášení informujeme.

DHL Paket GmbH
Sträßchensweg 10
53113 Bonn

United Parcel Service Deutschland S.à r.l. & Co. OHG
Görlitzer Straße 1
41460 Neuss

4. E-mailový newsletter

E-mailová reklama s registrací k odběru newsletteru
Pokud se přihlásíte k odběru našeho newsletteru, použijeme požadované nebo Vámi samostatně poskytnuté údaje k pravidelnému zasílání našeho e-mailového newsletteru na základě vašeho souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) GDPR.

Odhlášení od odběru je možné kdykoli a může být uskutečněno buď na základě zprávy na níže uvedenou možnost kontaktu, nebo prostřednictvím k tomu určeného odkazu v newsletteru. Po odhlášení vymažeme vaši e-mailovou adresu, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším používáním svých osobních údajů nebo si nevyhradíme právo na jejich používání nad tento rámec, které je povoleno zákonem a o kterém vás v tomto prohlášení informujeme.

E-mailová reklama bez registrace k odběru newsletteru a vaše právo na odstoupení od smlouvy
Pokud vaši e-mailovou adresu obdržíme v souvislosti s prodejem zboží nebo služby a nevyslovíte proti tomu námitku, vyhrazujeme si právo na základě ustanovení § 7 odst. 3 UWG zasílat vám e-mailem pravidelně nabídky podobných produktů z našeho sortimentu, jako je ten již zakoupený. To slouží k ochraně našich převážně oprávněných zájmů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR při oslovování našich zákazníků pro reklamní účely.
Proti používání své e-mailové adresy můžete vznést kdykoli námitku zasláním zprávy na níže uvedenou možnost kontaktu, nebo prostřednictvím k tomu určeného odkazu v reklamním e-mailu, aniž by za to vznikly jakékoli jiné náklady než náklady na přenos za základní sazbu.

Zpravodaj mohou naším jménem zasílat také naši poskytovatelé služeb v rámci zpracování služeb, které poskytují. V případě dotazů týkajících se našich poskytovatelů služeb a základů naší spolupráce s nimi se obraťte na kontaktní osoby uvedené v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Naši poskytovatelé služeb se nacházejí a/nebo používají servery v USA a v Indii. Pro tyto země nemáme k dispozici rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti. Naše spolupráce s nimi je založena na standardních nařízeních Evropské komise o ochraně údajů. Naši poskytovatelé služeb se nacházejí a/nebo používají servery v následujících zemích, pro které Evropská komise přijala rozhodnutí o přiměřenosti: Kanada.

5. Integrace důvěryhodných obchodů Trustbadge

Chcete-li si zobrazit naši pečeť kvality důvěryhodných obchodů a veškeré shromážděné recenze a prohlédnout si nabídku produktů důvěryhodných obchodů (Trusted Shops) pro kupující po zadání objednávky, je na tomto webu začleněn Trustbadge důvěryhodných obchodů .

Slouží ochraně našich převažujících oprávněných zájmů na optimálním marketingu umožněním bezpečného nakupování v souladu s 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR. Trustbadge a služby s ním inzerované nabízí společnost Trusted Shops AG, Subbelrather Str. 15C, 50823 Köln. Trustbadge je poskytován jako součást zpracování objednávky poskytovatelem CDN (Content Delivery Network). Trusted Shops AG využívá i služeb poskytovatelů z USA . Je zajištěna odpovídající úroveň ochrany údajů. Další informace o ochraně údajů společnosti Trusted Shops GmbH naleznete hier.

Po zobrazení Trustbadge ukládá webový server automaticky tzv. soubor protokolu serveru, který obsahuje také vaši IP adresu, datum a čas zobrazení, přenesený objem dat a žádajícího poskytovatele (přístupová data) a zobrazení zdokumentuje. Jednotlivé přístupové údaje jsou kvůli analýze bezpečnostních problémů uloženy v bezpečné databázi. Soubory protokolu budou nejpozději 90 dnů po vytvoření automaticky vymazány.

Další osobní údaje budou společnosti Trusted Shops AG předány, pokud se rozhodnete používat produkty Trusted Shops po dokončení objednávky nebo jste již k jejich používání přihlásili. Platí smluvní ujednání mezi vámi a Trusted Shops. Za tímto účelem probíhá automatický sběr osobních údajů z dat objednávky. Skutečnost, zda už jste zaregistrováni jako kupující pro použití produktu, se automaticky zjistí pomocí neutrálního parametru, e-mailové adresy hashované kryptograficky bezpečnou jednosměrnou funkcí. E-mailová adresa bude před přenosem převedena na tuto hash hodnotu, kterou důvěryhodné obchody (Trusted Shops) nedokáží dešifrovat. Po kontrole shody bude parametr automaticky odstraněn.

To je požadováno pro splnění převažujících oprávněných zájmů našich a důvěryhodných obchodů na poskytování ochrany kupujícího spojené vždy s konkrétní objednávkou a transakčními hodnotícími službami podle čl. 6 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR . Další podrobnosti, včetně informací o vznesení námitky, najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů Trusted Shops výše a v Trustbadge .

6. Cookies a webové analytika

Pro vytvoření atraktivního prostředí při návštěvě našeho webu, pro umožnění používání určitých funkcí, zobrazování vhodných produktů a k průzkumu trhu používáme na různých stránkách tzv. cookies. Slouží k ochraně našich převažujících oprávněných zájmů na optimalizované prezentaci naší nabídky podle čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR. Cookies jsou malé textové soubory, které se automaticky ukládají do vašeho koncového zařízení. Některé námi používané soubory cookie se ihned po ukončení relace prohlížeče, tj. po zavření vašeho prohlížeče zase vymažou (tzv. session-cookie – neboli dočasné). Ostatní soubory cookie zůstávají na vašem koncovém zařízení a umožňují nám rozpoznat váš prohlížeč při příští návštěvě (trvalé soubory cookie). Dobu uložení naleznete v přehledu v nastavení cookies svého webového prohlížeče. Svůj prohlížeč si můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení cookies a mohli jednotlivě rozhodovat o jejich přijetí, nebo jejich přijetí pro konkrétní případy nebo dokonce obecně vyloučit. Každý prohlížeč se liší způsobem, jakým spravuje nastavení souborů cookie. V nápovědě každého prohlížeče je popsáno, jak si můžete nastavení cookies změnit. U každého prohlížeče ji najdete na následujících odkazech:
Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari™: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/12.0/mac/10.14
Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en
Firefox™ https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Opera™ : https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies

Nepřijetí cookies může omezit funkčnost našich webových stránek.

Souhlas se soubory cookie s Usercentrics

Tato webová stránka používá technologii souhlasu s používáním souborů cookie společnosti Usercentrics k získání vašeho souhlasu s ukládáním určitých souborů cookie na vašem koncovém zařízení a k jeho zdokumentování v souladu s předpisy o ochraně údajů. Poskytovatelem této technologie je Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 Munich, web: https://usercentrics.com/de/ (dále jen „Usercentrics“).

Když vstoupíte na naše webové stránky, do Usercentrics se přenesou následující osobní údaje:

 • Váš souhlas(y) nebo odvolání souhlasu(ů)
 • Vaše IP adresa
 • Informace o vašem prohlížeči
 • Informace o vašem zařízení
 • Čas vaší návštěvy webu

Usercentrics také ukládá soubor cookie do vašeho prohlížeče, aby vám mohl přidělit udělený souhlas nebo jej odvolat. Údaje shromážděné tímto způsobem jsou uloženy, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, vymazání souboru cookie Usercentrics nebo pomine účel uložení údajů vy sami. Povinné zákonné požadavky na uchovávání zůstávají nedotčeny. Usercentrics slouží k získání zákonem požadovaného souhlasu s používáním cookies. Právním základem je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. c GDPR.

Nastavení ochrany osobních údajů

Využití služby econda k webové analytice
Pro webovou analytiku se na této webové stránce automaticky shromažďují a ukládají data pomocí technologií společnosti econda GmbH (www.econda.de), z nichž se pak pomocí pseudonymů vytvářejí uživatelské profily. Slouží to k ochraně našich převažujících oprávněných zájmů na optimalizované prezentaci naší nabídky v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR. K tomu mohou být použity soubory cookie. Pseudonymizované uživatelské profily nebudou bez konkrétního výslovného souhlasu propojeny s osobními údaji o nositeli pseudonymu. Po odstranění účelu a ukončení využití služby econda z naší strany budou osobní údaje shromážděné v této souvislosti vymazány. Proti shromažďování a ukládání dat můžete kdykoli vyslovit námitku s účinností pro budoucna tím, že kliknete na tento odkaz .

Po vaší námitce se ve vašem zařízení uloží soubor cookie opt-out. Pokud své cookies smažete, musíte znovu kliknout na odkaz.


Makaira / Matomo
Používáme analytické nástroje od společnosti Makaira GmbH, Seckenheimer Hauptstrasse 113, 68239 Mannheim („Makaira“). Makaira umožňuje analyzovat používání webové stránky návštěvníky webu pomocí open source softwaru Matomo (https://matomo.org). Zpracovávají se zde různé údaje o používání, jako jsou zobrazení stránek, délka pobytu, kategorie zařízení, operační systém (např. PC s operačním systémem Windows) a přístup uživatele (např. prostřednictvím placených reklam nebo neplacených výsledků vyhledávání) nebo obsah aktuálního nákupního košíku. Tyto údaje Makaira slučuje do pseudonymizovaného profilu, který je přiřazen k zařízení uživatele. Na základě shromážděných údajů pak Makaira vytvoří prognózu o vašich preferencích. Produkty jsou vám pak v e-shopu prezentovány v určitém pořadí nebo jsou vám předkládány vhodné návrhy produktů.

Livechat
Pro poskytování živého chatu je nutné použití cookies. Tento poslední soubor cookie nemůžete prostřednictvím správce souborů cookie na webu Groundies odmítnout, protože byste pak nemohli LiveChat z technických důvodů používat. Tyto osobní údaje a obsah vašeho požadavku použijeme výhradně k plnění a sledování vašich požadavků. Zpracování dat a informací, které tento rámec při používání živého chatu přesahuje, je nezbytné pro technické zajištění a realizaci živého chatu.

7. Online marketing

Google Ads remarketing
Pomocí Google Ads propagujeme tuto webovou stránku ve výsledcích vyhledávání Google a na webových stránkách třetích stran. Za tímto účelem se při návštěvě našich webových stránek nastaví tzv. remarketingový cookie společnosti Google, který díky pseudonymizovanému cookieID a na základě vámi navštěvovaných stránek automaticky umožňuje zájmově orientovanou reklamu. Slouží to k ochraně našich převažujících oprávněných zájmů na optimalizovaném marketingu naší webové stránky v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR. Po zániku účelu a ukončení používání Google Ads remarketingu z naší strany budou data shromážděná v této souvislosti vymazána.

Další zpracování osobních údajů nad tento rámec proběhne pouze v případě, že jste vůči společnosti Google vyjádřili souhlas s propojením své historie prohlížení webu a aplikací s vaším účtem Google, a informace z vašeho účtu Google se použijí k personalizaci reklam, které uvidíte na webu. Pokud jste v tomto případě během své návštěvy naší webové stránky přihlášeni u Googlu, použije Google vaše osobní údaje společně s daty Google Analytics k vytvoření a definování seznamů cílových skupin pro remarketing napříč zařízeními. Za tímto účelem Google dočasně propojí vaše osobní údaje s údaji Google Analytics, aby mohl vytvořit cílovou skupinu.

Google Ads je nabídka společnosti Google Ireland Limited, která je registrována a zapsána do rejstříku podle irského práva a která sídlí na adrese Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (www.google.de).
Pokud jsou informace přenášeny a ukládány na server Googlu v USA, je americká společnost Google LLC certifikována pod EU-US Privacy Shield.
Aktuální certifikát si můžete prohlédnout zde . Na základě této dohody mezi USA a Evropskou komisí zavedla Komise přiměřenou úroveň ochrany údajů pro společnosti certifikované pod Privacy Shield.

Pomocí tohoto odkazu můžete deaktivovat remarketingový soubor cookie. Kromě toho se můžete v Digital Advertising Alliance informovat o nastavení souborů cookie a provést v tomto směru příslušné úpravy.

BingAds remarketing
Používáme službu BingAds k propagaci této webové stránky ve výsledcích vyhledávání Bing, Yahoo a MSN a také na webech třetích stran. Za tímto účelem se při návštěvě našich webových stránek automaticky nastaví soubor cookie, který díky pseudonymizovanému cookieID a na základě vámi navštěvovaných stránek automaticky umožňuje zájmově orientovanou reklamu. Slouží to k ochraně našich převažujících oprávněných zájmů na optimalizovaném marketingu naší webové stránky v souladu s 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Po zániku účelu a ukončení používání BingAds remarketingu z naší strany budou data shromážděná v této souvislosti vymazána.

Služba BingAds je nabídka společnosti Microsoft Corporation (www.microsoft.com). Společnost Microsoft Corporation má sídlo v USA a je certifikována pod EU-US Privacy Shield. Aktuální certifikát si můžete prohlédnout zde . Na základě této dohody mezi USA a Evropskou komisí zavedla Komise přiměřenou úroveň ochrany údajů pro společnosti certifikované pod Privacy Shield.
Remarketingový soubor cookie můžete deaktivovat pomocí tohoto odkazu. Kromě toho se můžete v Digital Advertising Alliance informovat o nastavení souborů cookie a provést v tomto směru příslušné úpravy.

Google Maps
Tento web používá Google Maps k vizuálnímu zobrazení geografických informací. Google Maps je nabídka společnosti Google Ireland Limited, která je registrována a zapsána do rejstříku podle irského práva a která sídlí na adrese Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (www.google.de). Slouží k ochraně našich převažujících oprávněných zájmů na optimalizované prezentaci naší nabídky a snadné dostupnosti našich míst v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR.
Při používání Google Maps společnost Google přenáší, příp. zpracovává data o používání mapových funkcí návštěvníky webových stránek, který mohou zahrnovat zejména IP adresu a údaje o poloze. Na toto zpracování dat nemáme žádný vliv.
Pokud jsou informace přenášeny a ukládány na server Googlu v USA, je americká společnost Google LLC certifikována pod EU-US Privacy Shield. Aktuální certifikát si můžete prohlédnout zde . Na základě této dohody mezi USA a Evropskou komisí zavedla Komise přiměřenou úroveň ochrany údajů pro společnosti certifikované pod Privacy Shield.
Chcete-li deaktivovat službu Google Maps a zabránit tak přenosu dat do společnosti Google, musíte ve svém prohlížeči deaktivovat funkci Java Script. V tomto případě pak nebude možné Google Maps používat, nebo jen omezeně .
Další informace o zpracování dat společnosti Google naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosGoogle. Zpracování Podmínky používání pro Google Maps poskytují podrobné informace o mapových službách.
Zpracování údajů probíhá na základě dohody mezi společně odpovědnými stranami podle čl. 26 GDPR, kterou si můžete prohlédnout zde .

Google reCAPTCHA
Za účelem ochrany před zneužitím našich webových formulářů a proti spamu používáme jako součást několika formulářů na tomto webu službu Google reCAPTCHA . Google reCAPTCHA je nabídka společnosti Google Ireland Limited, která je registrována a zapsána do rejstříku podle irského práva a která sídlí na adrese Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. (www.google.de). Kontrolou ručního zadání tato služba zabraňuje automatizovanému softwaru (tzv. botům) provádět na webu neoprávněné aktivity. V souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR to slouží k ochraně našich převažujících oprávněných zájmů na ochraně naší webové stránky před zneužitím a na naší bezproblémové online prezentaci.
Google reCAPTCHA používá pomocí kódu vloženého do webových stránek, tzv. JavaScriptu, v rámci ověřování metody, které umožňují analýzu vašeho používání webové stránky, jako například cookies. Automaticky shromažďované informace o vašem používání této webové stránky, včetně vaší IP adresy, jsou obvykle přenášeny a ukládány na server Googelu v USA. Google reCAPTCHA dále vyhodnocuje také další soubory cookie uložené službami Google ve vašem prohlížeči.
K načtení nebo uložení osobních údajů ze vstupních polí příslušného formuláře nedochází.
Pokud jsou informace přenášeny na server Googlu v USA a tam ukládány, je americká společnost Google LLC certifikována pod EU-US Privacy Shield. Aktuální certifikát si můžete prohlédnout zde . Na základě této dohody mezi USA a Evropskou komisí zavedla Komise přiměřenou úroveň ochrany údajů pro společnosti certifikované pod Privacy Shield.
Tomu, aby Google shromažďoval data generovaná skriptem JavaScript nebo souborem cookie a související s vaším používáním webové stránky (včetně vaší IP adresy), jakož i zpracování těchto údajů společností Google, můžete zabránit tím, že v nastavení svého prohlížeče zakážete JavaScript nebo nastavení cookies. Upozorňujeme, že to může omezit funkčnost našich webových stránek pro vaše použití.
Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete zde.

Bing Universal Event Tracking (UET)
Naše webové stránky používají technologii Bing Ads ke shromažďování a ukládání dat, z nichž se pomocí pseudonymů vytvářejí uživatelské profily. Toto je služba společnosti Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Umožňuje nám sledovat aktivity uživatelů na naší webové stránce, pokud jste na náš web přešli přes reklamy Bing Ads. Pokud na naši webovou stránku přejdete přes takovou reklamu, bude do vašeho počítače umístěn soubor cookie. Na našem webu je integrován tag Bing UET. Jedná se o kód, pomocí něhož se ve spojení se souborem cookie ukládají některé neosobní údaje o používání webové stránky. Patří sem například doba strávená na webu, které oblasti webu byly zobrazeny a reklama, přes níž se uživatel dostal na webovou stránku. Informace o vaší identitě nebudou shromažďovány.

Shromážděné informace jsou přenášeny na server Microsoftu v USA a zde ukládány po dobu maximálně 180 dnů. Shromažďování dat generovaných pomocí souboru cookie a souvisejících s vaším používáním webové stránky, jakož i zpracování těchto dat můžete zabránit deaktivací umístění cookies. Za jistých okolností to může omezit funkčnost webu.

Kromě toho může Microsoft za jistých okolností prostřednictvím sledování napříč zařízeními (cross-device-tracking) sledovat vaše uživatelské chování při používání na několika vašich elektronických zařízení, což mu umožňuje zobrazovat personalizovanou reklamu například na webech a aplikacích společnosti Microsoft. Toto chování můžete zakázat na adrese http://choice.microsoft.com/de-de/opt-out.

Další informace o analytických službách Bing naleznete na webu Bing Ads ( https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/de/53056/2 ). Další informace o ochraně osobních údajů společnosti Microsoft a Bing naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Microsoft ( https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement).

Video pluginy YouTube
Na tomto webu je zahrnut obsah od třetích stran. Tento obsah dává k dispozici společnost Google LLC („poskytovatel“). YouTube provozuje společnost Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

U videí z YouTube, která jsou součástí našeho webu, je aktivováno pokročilé nastavení ochrany osobních údajů. To znamená, že o návštěvnícich webových stránek se na YouTube neshromažďují a neukládají žádné informace, pokud si nepřehrávají video. Integrace videí slouží k ochraně našich převažujících oprávněných zájmů na optimálním marketingu naší nabídky podle čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR. Účel a rozsah shromažďování údajů a další zpracování a použití údajů poskytovateli, jakož i vaše příslušná práva a možnosti nastavení ochrany vašeho soukromí naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Googlehttps://policies.google.com/privacy?hl=de.

Naše online přítomnost na Facebooku, Google, Twitteru, Instagramu, Pinterestu
Naše přítomnost na sociálních sítích a platformách umožňuje lepší a aktivnější komunikaci s našimi zákazníky a potenciálními zákazníky. Informujeme vás tam o našich produktech a probíhajících akcích.
Při návštěvě našich online prezentací na sociálních médiích mohou být vaše osobní údaje automaticky shromažďovány a ukládány pro účely marketingového průzkumu a propagace. Z těchto údajů se pomocí pseudonymů vytvářejí tzv. uživatelské profily. Ty mohou být využívány uvnitř platformy i mimo ni k zobrazování reklamy, která by mohla pravděpodobně odpovídat vašim zájmům. K tomuto účelu se na vašem koncovém zařízení obvykle ukládají cookies. Do těchto cookies se ukládá chování návštěvníků a zájmy uživatelů. V souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR to slouží k ochraně našich převažujících oprávněných zájmů na optimalizovaném zobrazení naší nabídky a efektivní komunikaci se zákazníky a potenciálními zákazníky. Pokud vás příslušní provozovatelé platformy sociálních médií požádají o souhlas (udělení souhlasu) se zpracováním údajů, např. pomocí zaškrtávacího políčka, je právním základem pro zpracování údajů čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) GDPR.
Pokud výše uvedené platformy sociálních médií sídlí v USA, platí následující: pro USA existuje rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti. To vychází z programu EU-US Privacy Shield. Aktuální certifikát příslušné společnosti si můžete prohlédnout zde .
Podrobné informace o zpracování a použití údajů poskytovateli na jejich stránkách, jakož i o kontaktních možnostech a vašich právech s tímto souvisejících, o možnostech ochrany vašeho soukromí, zejména o možnosti vyslovení námitky (opt-out), naleznete níže v propojených poznámkách poskytovatelů o ochraně osobních údajů. Pokud byste v tomto ohledu ještě potřebovali pomoc, neváhejte nás kontaktovat.
Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/

Facebook Custom Audience Pixel

Na našich webových stránkách používáme Facebook Custom Audience Pixel. Je to služba Facebooku, která využívá cookies ke stanovení toho, jak naše marketingové úsilí na Facebooku využít a zlepšovat poté, co bude sledováno vaše chování, když budete po kliknutí na naše reklamy na Facebooku přesměrováni na náš web. Tato metoda se používá k vyhodnocení účinnosti facebookových reklam pro statistické účely a účely průzkumu trhu s cílem optimalizovat budoucí reklamní úsilí.

Shromážděná data jsou pro nás anonymní, a nemůžeme z nich proto vyvozovat vaši identitu. Data jsou však ukládána a zpracovávána Facebookem, takže je možné připojení k příslušnému uživatelskému profilu a Facebook může data používat pro své vlastní reklamní účely, a to v souladu se směrnicí Facebooku o používání osobních údajů (https://www.facebook.com/about/privacy/) . To umožňuje Facebooku a jeho partnerům zobrazovat reklamy na Facebooku i mimo něj.

Proti výše popsanému sběru informací pomocí pixelů Facebooku a proti použití vašich osobních údajů pro prezentaci reklam v rámci Facebook Ads můžete vyslovit námitku. Nastavit, které typy reklam se vám budou na Facebooku zobrazovat, můžete na následující stránce Facebooku, pokud jste k němu přihlášeni: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.Zpracování údajů probíhá na základě dohody mezi společně odpovědnými stranami v souladu s čl. 26 GDPR, která je k vidění zde:
https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Google/ YouTube: https://policies.google.com/privacy
Twitter: https://twitter.com/de/privacy
Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875
Pinterest: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy

Možnost vyslovení námitky (opt-out):
Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads
Google/ YouTube: https://adssettings.google.com/authenticated
Twitter: https://twitter.com/personalization
Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875
Pinterest: https://www.pinterest.de/?next=/settings/Pinterest Retargeting (Pinterest Tag)

Využíváme technologii Pixel (Pinterest Tag) společnosti Pinterest Europe Ltd. (Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irsko). Prostřednictvím Pixelu se shromažďují informace o využívání služeb (např. informace o prohlédnutých produktech) ve vzájemné zodpovědnosti společností Pinterest Europe Limited a Groundies, dále se předávají společnosti Pinterest Europe Limited. Za využívání dat předaných společnosti Pinterest Europe Limited z hlediska právní ochrany osobních údajů zodpovídá výhradně společnost Pinterest Europe Limited. Informace o vás, předané společnosti Pinterest Europe Limited, mohou být seskupovány pomocí dalších informací, které o vás tato společnost shromáždila např. proto, že máte účet na sociální síti „Pinterest“. Pomocí dat shromážděných prostřednictvím Pixelu se vám ve vašem účtu Pinterest mohou zobrazovat reklamní nabídky přizpůsobené vašim zájmům (retargeting).

Data shromážděná prostřednictvím Pixelu navíc může společnost Pinterest Europe Limited sdružovat a využívat je k potřebám vlastní reklamy či reklamy třetích stran. Společnost Pinterest Europe Limited proto např. může z vašeho chování při prohlížení tohoto webu odvozovat určité zájmy a může tyto informace používat také pro reklamu třetích stran. Společnost Pinterest Europe Limited navíc může data shromážděná prostřednictvím Pixelu sdružovat s dalšími daty, které o vás shromáždila prostřednictvím jiných webů a / nebo v souvislosti s využíváním sociální sítě „Pinterest“, takže si společnost Pinterest Europe Limited může o vás ukládat profil. Tento profil lze využívat k reklamním účelům. Právním základem pro toto zpracování dat je čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.

Podrobnější informace o ochraně osobních údajů ve společnosti Pinterest Europe Limited najdete na adrese: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy. Zde také můžete uplatnit práva subjektu údajů (např. právo na výmaz) s ohledem na data, která společnost Pinterest Europe Limited zpracovává jako správce zodpovědný za zpracování osobních údajů. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.LinkedIn Insights Tag

Na tomto webu používáme LinkedIn informační štítek. LinkedIn informační štítek vytvoří LinkedIn „cookie vyhledávače“, který shromažďuje následující data:

 • adresa IP,
 • časové razítko,
 • události stránky,
 • demografické údaje z LinkedIn, pokud je uživatel aktivním členem LinkedIn.

Tato technologie nám umožňuje sledovat výkon reklam a získávat informace ohledně interakce uživatelů na našich webových stránkách. LinkedIn informační štítek je součástí naší webové stránky, aby se mohl připojit k serveru LinkedIn, když navštívíte naše stránky a jste zároveň přihlášeni k účtu LinkedIn.

Vaše údaje zpracováváme za účelem vyhodnocení kampaní a shromažďování informací o uživatelích, kteří se mohli na webu ocitnout prostřednictvím našich kampaní LinkedIn. Právním základem pro toto zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Vaše údaje ukládáme tak dlouho, dokud je potřebujeme pro příslušný účel (vyhodnocení kampaní) a/nebo dokud jste nevznesli námitku proti ukládání vašich údajů či neodvolali váš souhlas. Shromážděná data jsou šifrována. Další informace naleznete zde. Podívejte se na zásady ochrany osobních údajů LinkedIn a odhlášení z LinkedIn.

8. mySHOEFITTER

V našem internetovém obchodě používáme aplikaci "mySHOEFITTER" pro digitální poradenství ohledně velikosti obuvi, která našim zákazníkům automaticky pomáhá při výběru velikosti obuvi. mySHOEFITTER je aplikace společnosti mySHOEFITTER GmbH (sídlo společnosti: Münsterstr. 5, 59065 Hamm, Německo).

9. Zasílání připomenutí možnosti ohodnocení e-mailem

Připomenutí možnosti ohodnocení prostřednictvím Trusted Shops
Pokud jste nám k tomu dali svůj výslovný souhlas během své objednávky nebo po ní v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) GDPR, předáme vaši e-mailovou adresu společnosti Trusted Shops AG, Subbelrather Str. 15c, 50823 Köln (www.trustedshops.de), aby vám mohli zaslat e-mailem připomenutí možnosti ohodnocení.

Tento souhlas lze kdykoli odvolat zasláním zprávy na níže uvedenou kontaktní možnost nebo přímo společnosti Trusted Shops.

10. Možnosti kontaktu a vaše práva

Jako subjekt údajů máte následující práva:

 • v souladu s čl. 15 GDPR právo požadovat informace o osobních údajích zpracovávaných námi v rozsahu zde uvedeném;
 • v souladu s čl. 16 GDPR právo okamžitě požadovat opravu nebo doplnění nesprávných nebo neúplných osobních údajů u nás uložených;
 • v souladu s čl. 17 GDPR právo požadovat výmaz svých osobních údajů uložených u nás, pokud není jejich další zpracování nutné
  - k uplatnění práva na svobodu projevu a informace;
  - ke splnění zákonné povinnosti;
  - z důvodů veřejného zájmu nebo
  - k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních
  nároků ;
 • v souladu s čl. 18 GDPR právo požadovat omezení zpracování svých osobních údajů, pokud
  - zpochybňujete přesnost údajů;
  - zpracování je nezákonné, ale odmítnete jeho odstranění;
  - my již data nepotřebujeme, vy je však potřebujete k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků nebo
  - jste v souladu s čl. 21 GDPR vznesli proti zpracování námitky;
 • v souladu s čl. 20 GDPR právo požadovat obdržení svých osobních údajů, které jste nám poskytli, a to ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu nebo na vyžádání jejich předání jiné odpovědné osobě;
 • v souladu s čl. 77 GDPR právo podat stížnost u dozorového orgánu. Zpravidla se můžete v této záležitosti obrátit na dozorčí úřad svého obvyklého bydliště nebo pracoviště nebo sídla naší společnosti.

V případě dotazů týkajících se shromažďování, zpracování nebo použití vašich osobních údajů, informací, oprav, omezení zpracování nebo výmazu údajů, jakož i odvolání svého uděleného souhlasu nebo vyslovení námitky proti určitému použití osobních údajů se prosím obracejte přímo na nás prostřednictvím kontaktních údajů v naší tiráži.


Právo na vznesení námitky
Pokud zpracováváme osobní údaje s cílem ochrany našich oprávněných zájmů, které převládají nad jinými oprávněnými zájmy, jak je uvedeno výše, můžete proti tomuto zpracování vznést námitky do budoucna. Pokud toto zpracování probíhá za účelem přímého marketingu, můžete toto právo kdykoli uplatnit, jak je popsáno výše. Pokud se zpracování provádí pro jiné účely, máte právo na námitku, pouze pokud existují důvody, které vyplývají z vaší mimořádné situace.

Po uplatnění vašeho práva na námitku již nebudeme vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávat, pokud ovšem nebudeme schopni doložit přesvědčivé legitimní důvody ke zpracování, které převáží vaše zájmy, práva a svobody, nebo by jejich zpracování sloužilo k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

To neplatí, pokud se jedná o zpracování pro účely přímého marketingu. V tomto případě již nebudeme vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávat.