0 0

Tiráž

EOD GmbH
Bötzinger Straße 31
79111 Freiburg im Breisgau
Telefon: +49 761 45 89 29-52
Fax: +49 761 45 89 29-99
[email protected]
https://www.groundies.com/cz/

Vracené zboží zašlete prosím na adresu:

GROUNDIES
EOD GmbH
Bötzinger Straße 31
79111 Freiburg

Jednatel: Philip Raum
Zapsáno u obvodního soudu Freiburg: HRB-Nr.  700914
Identifikační číslo daně z obratu podle § 27 a zákona o dani z obratu: DE253130454

Odmítnutí odpovědnosti: i přes pečlivou kontrolu obsahu nepřijímáme žádnou odpovědnost za obsah externích odkazů. Za obsah odkazovaných stránek odpovídají výhradně jejich provozovatelé.

Veškeré informace a vysvětlení uvedené na našich webových stránkách jsou nezávazné. EOD GmbH nepřebírá žádnou odpovědnost za správnost nebo úplnost zde obsažených informací a zejména nejsou odůvodněné žádné záruky či ujištění o určitých vlastnostech produktu nebo jiné právní nároky. Obsahové chyby budou samozřejmě ihned po objevení opraveny. Kromě toho se čas od času mění také obsah našich tištěných informací, které jsou s různým časovým zpožděním upravovány i na našich webových stránkách, takže obsah internetových stránek nemusí být částečně aktuální. Prosíme vás proto, abyste se sami informovali o aktuálním stavu našich produktových informací a o dostupnosti jednotlivých produktů dotazem u našeho prodejního oddělení.

Informace na jiných webových stránkách, které jsou přístupné prostřednictvím odkazů nesledujeme neustále, takže neneseme odpovědnost za jejich obsah.

Stahování

Pokud jsou na našem webu k dispozici data nebo software ke stažení (download), společnost EOD GmbH nepřebírá žádnou odpovědnost za jejich bezchybnost. Společnost EOD GmbH všechna data a software určený ke stahování důkladně kontroluje na přítomnost virů. Doporučujeme však zkontrolovat stažená data nebo software ještě jednou na přítomnost virů pomocí vždy nejnovějšího softwaru pro detekci virů.

Autorská práva a další zvláštní práva na ochranu

Obsah této webové stránky je chráněn autorským právem. Je povoleno stažení pouze jedné kopie informací nalezených na této webové stránce do jednoho jediného počítače pro své osobní, nekomerční, interní použití. Jinak lze loga, grafiku, text, zvuky nebo obrázky na této webové stránce kopírovát, reprodukovat, upravovat, publikovat, stahovat, odesílat, přenášet nebo jinak používat pouze s předchozím souhlasem společnosti EOD GmbH. Pokud jsou uvedeny názvy produktů a společností, může se jednat o registrované ochranné známky nebo značky, jejichž neoprávněné použití by mohlo mít za následek protiprávní jednání a nároky na náhradu škody .

Důvěrnost a ochrana dat – rozhodné právo

Internet není zabezpečený systém, takže neexistuje žádná záruka, že jakékoli informace nebo osobní údaje, které nám budou poskytnuty, budou během přenosu ochráněny před prozrazením třetím stranám.

Alternativní řešení sporů podle čl. 14 odst. 1 ODR-VO a § 36 VSBG:

Evropská komise poskytuje platformu pro online řešení sporů (ODR), která je k dispozici na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Účastnit postupu urovnání sporu před rozhodčím soudem pro spotřebitele nejsme povinni ani ochotni.

Hosting:

ScaleCommerce