0 0

Hållbarhet

Tillverkning av produkter är ofta förknippad med påfrestningar på miljö och människa. Ofta släpps då skadliga ämnen ut i vår natur och arbetskraften behandlas inte schyst. Detta gäller dock inte GROUNDIES®. Vi tar ansvar: våra skor tillverkas under ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter på ett hållbart och klimatneutralt sätt

Garanterat med lång livslängd

Lång livslängd är en av kärnpunkterna för hållbarhet. Därför tillverkar vi våra barfotaskor så att de ska bli så långlivade som möjligt. Våra flexibla barfotasulor enligt den innovativa TrueSense®-tekniken är så nötningsbeständiga som skor överhuvudtaget kan vara. Därmed har du glädje av dina GROUNDIES® länge och knappt någon tillförsel av mikroplast i miljön äger rum. Vi litar helt och fullt på våra sulor. Därför får du 3 års garanti mot hål i sulorna vid normal användning.

Hållbara material

Vi använder material av högsta kvalitet till alla GROUNDIES®. Materialen är optimalt anpassade efter skons användning: läder från Europa och robust, veganskt ovanmaterial av hög kvalitet. Vi använder oss även av textila material från naturen. Vi förädlar till exempel majs-, kaffe- och bambugarn till våra skor.

GROUNDIES® „Made in EU"

Vi är stolta över att våra skor helt och hållet tillverkas i EU. Korta transportvägar sparar in på skadliga CO2-utsläpp och gör leveranskedjan transparent. Nya prototyper designas i företagets utvecklingscentrum i Freiburg i Breisgau. Den typiska GROUNDIES®-sulan framställs i den traditionella skometropolen Pirmasens. Sulor och skaft sys ihop hantverksmässigt i vår skotillverkning i Portugal.

Vi skapar schysta arbetsplatser

Den sociala komponenten i vår tillverkning är särskilt viktig för oss. Vi erbjuder våra engagerade medarbetare långvariga, schyst avlönade arbetsplatser med optimala arbetsvillkor och fortbildningsmöjligheter. Vi kontrollerar regelbundet individuellt hur medarbetarna trivs.

Klimaneutralitet

Vi arbetar dagligen med att hålla vårt barfota-avtryck så ringa som möjligt. För att nå detta mål har vi med stöd av "Plant-for-the-Planet" planterat 20000 träd. Samarbetet upphörde i slutet av maj 2021. Nuvarande partner för vår optimering är ClimatePartner. Efter intensiva analyser vet vi exakt hur många kg CO2 vi måste kompensera för att nå noll − och sedan 2020 är vi certifierat klimatneutrala. Du kan läsa mer om det här.

Steg för steg mot målet

Vi på GROUNDIES® anser att naturskydd, näringsliv och socialt ansvar definitivt hör ihop. Vi tar med passion, hängivenhet och framsynthet fram produkter som bidrar till efterföljande generationers livsbetingelser. Därför överväger vi noga våra tillverkningsprocesser in i minsta detalj. Därigenom ser vi till att belasta miljön så litet som möjligt, så att vi skyddar en värld där vi obevärat kan gå omkring barfota länge, länge till.