0 0

Hållbar Produktion

Tillverkning av produkter sätter ofta press på människor och miljö. Det är ofta så att farliga föroreningar släpps ut i miljön och att arbetstagarna varken får rättvis lön eller behandling. Men icke med GROUNDIES®. Vi tar ansvar: våra skor produceras hållbart under goda ekonomiska, ekologiska och sociala förhållanden.

Garanterat hållbara

Lång livslängd är en av hållbarhetens viktigaste punkter. Därför tillverkar vi våra barfotaskor för maximal hållbarhet. Våra superflexibla barfotasulor, baserade på innovativ TrueSense®-teknik, är så nötningsbeständiga som skor kan bli. Det betyder att du kan njuta av din GROUNDIES® under lång tid och att knappt någon mikroplast släpps ut i miljön. Vi litar helt på våra sulor. Det är därför du får 3 års garanti som täcker hål i sulorna från normal användning.

Hållbara material

För alla GROUNDIES® använder vi material av högsta kvalitet, som är noggrant anpassade till skons respektive syfte: vi använder läder från Europa, samt högkvalitativa och robusta veganska övre material. Genom smart och ansvarsfull produktionsplanering undviker vi många avfallsmaterial.

GROUNDIES® „Made in EU"

Vi är stolta över det faktum att våra skor helt och hållet tillverkas i EU. De korta transportvägarna minimerar skadliga koldioxidutsläpp och gör distributionskedjorna transparenta. Nya prototyper designas i företagets eget utvecklingscenter i Freiburg im Breisgau. Den typiska GROUNDIES®-sulan produceras i den traditionella skometropolen Pirmasens. På vår skofabrik i Portugal sys sulorna och överdelen ihop för hand.

Vi skapar rättvisa jobb

Den sociala komponenten i vår produktionskedja är särskilt viktig för oss. Våra skor är trots allt skapade av människor, för människor. Vi erbjuder våra medarbetare långsiktiga jobb med rättvis lön, optimala arbetsförhållanden och möjligheter till vidareutbildning. Vi följer upp med dem regelbundet för att säkerställa att de är nöjda.

Allmänt ansvar

Som team arbetar vi dagligen för att ytterligare minska vårt ekologiska barfotavtryck – med början hos oss själva såklart. För att våra anställda ska kunna arbeta på ett miljövänligt sätt tillhandahåller vi moderna och effektiva e-cyklar och e-skotrar. Vårt företags mål är att tillverka våra GROUNDIES® på ett helt klimatneutralt sätt. Med sikte på den milstolpen stöder vi "Plant-for-the-Planet". För varje beställning vi får planterar vi ett träd i samarbete med organisationen. Du kan läsa mer om "Plant-for-the-Planet" here.

Steg för steg för att nå vårt mål

Hos GROUNDIES® anser vi att bevarande av naturen, ekonomisk prestation och socialt ansvar är oskiljaktiga. Fulla av passion, engagemang och framsynthet utformar vi produkter som hjälper till att säkerställa en hållbart försörjning för framtida generationer. Därför överväger vi noggrant våra produktionsprocesser, in i minsta detalj. På så sätt ser vi till att vi minimerar belastningen på miljön och hjälper till att skydda en värld där vi kan fortsätta att gå barfota under många år framöver.