0 0

Imprint

Groundies GmbH
Heinrich-von-Stephan-Straße 17
79100 Freiburg im Breisgau
Tyskland
Telefon: +49 761 45 89 29-52
Fax: +49 761 45 89 29-99
[email protected]
www.groundies.com

Vår returadress är följande:

Groundies GmbH
c/o Multi channel Logistic
Nová Hospoda 30
CZ-348 02 -Bor u Tachova

Verkställande direktör: Jörg Riemann, Philip Raum
Registrerat vid Freiburgs registreringsmyndighet: HRB-Nr.  729150
Momsregistreringsnummer enligt § 27 i lagen om mervärdesskatt: DE361995525

Ansvar: Trots noggrann innehållskontroll tar vi inget ansvar för innehållet i externa länkar. Innehållet på länkade webbplatser ansvaras helt och hållet för av ägarna av dessa webbplatser.

Den information och de förklaringar som finns på våra internetsidor är inte bindande. Groundies GmbH tar inget ansvar för korrektheten eller fullständigheten av informationen däri; i synnerhet lämnas inga garantier, försäkringar om specifika produktegenskaper eller andra juridiska uttalanden. Fel i innehållet kommer naturligtvis att korrigeras så fort de upptäcks. Dessutom kommer från tid till annan ändringar att göras i innehållet i vår tryckta information; dessa ändringar kommer också att verkställas på våra internetsidor med varierande tidsfördröjningar så att innehållet på internetsidorna kan vara delvis föråldrat. Vi ber dig att informera dig själv om den aktuella statusen för vår produktinformation och tillgängligheten för de enskilda produkterna genom förfrågningar till vår försäljningsavdelning.

Vi övervakar inte ständigt informationen på andra internetsidor som nås från länkar på dessa internetsidor, så vi kan inte ta ansvar för deras innehåll.

Nedladdningar

I den mån data och mjukvara finns att ladda ner från våra internetsidor ger Groundies GmbH ingen garanti för deras felfrihet. Groundies GmbH kontrollerar uttömmande alla data och all mjukvara som är avsedd för nedladdning för virusinfektion; ändå rekommenderar vi att du än en gång kontrollerar nedladdad data eller mjukvara för virus med den senaste programvaran för virusdetektering.

Upphovsrätt och andra varumärkesrättigheter

Innehållet på dessa Internetsidor är upphovsrättsskyddat. Du får ladda ner en kopia av informationen som finns på dessa Internetsidor till din egen dator för personligt, icke-kommersiellt bruk. Logotyper, grafik, text, toner eller bilder på dessa internetsidor får enbart kopieras, ändras, publiceras, laddas ner, skickas, överföras eller på annat sätt användas med uttryckligt tillstånd från Groundies GmbH. I den mån produkt- och företagsnamn nämns kan inkorporerade varumärken eller firmamärken vara inblandade, obehörig användning av vilka kan leda till strafföreläggande åtgärder eller skadeståndsfordran mot dig.

Sekretess och skydd av personuppgifter – tillämplig lag

Internet är inte ett säkert system, så inga garantier kan ges för att information eller personuppgifter som överförs till oss kommer att skyddas från tredje part under överföringen.

Ansvarig

Groundies GmbH ansvarar inte för skador som uppstår till följd av användningen av dessa internetsidor eller från nedladdning av data; i synnerhet tar Groundies GmbH inget ansvar för direkta eller indirekta följdskador, dataförlust, förlorade intäkter eller system- och produktstopp. Den tidigare ansvarsbegränsningen är inte giltig om skadan är avsiktlig eller uppstår på grund av grov vårdslöshet. Det rättsliga förhållandet mellan dig och Groundies GmbH för användning av dessa internetsidor är underordnat lagstiftningen i Förbundsrepubliken Tyskland. Domstolen för tvister med fullt kvalificerade handlare som uppstår ur användningen av dessa internetsidor är Freiburg.

Tvistlösning på webben

Tvistlösning på webben i enlighet med artikel 14, avsnitt 1 ODR-VO: Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning på webben (OS) se http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Webbhotell:

ScaleCommerce