0 0

Peruuttamisoikeus

Peruuttamisoikeus

Peruuttamisoikeus päättyy 30 päivän kuluttua siitä päivästä, jona joko asiakas tai asiakkaan osoittama kolmas osapuoli, joka ei ole rahdinkuljettaja, saa tuotteen haltuunsa.

Jos haluat käyttää peruuttamisoikeutta, sinun on ilmoitettava meille (Groundies GmbH, Heinrich-von-Stephan-Straße 17, 79100 Freiburg - Germany, Puhelinnumero +49 761 45 89 29-52, [email protected]). Voit käyttää liitteenä olevaa malliperuuttamislomaketta, mutta mallilomakkeen käyttö ei ole pakollista.

Peruuttamisen määräajan noudattamista varten riittää, että ilmoitus peruuttamisoikeuden käyttämisestä lähetetään ennen, kuin peruuttamisen määräaika päättyy.

Peruutuksen vaikutus

Jos peruutat tämän sopimuksen, hyvitämme sinulle kaikki sinulta saadut maksut, mukaan lukien toimituskulut (lukuun ottamatta lisäkustannuksia, jotka aiheutuvat valitsemastasi muusta toimitustyypistä kuin tarjoamamme edullisimman toimituksenkeino), ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa viimeistään 14 päivän kuluttua päivästä, jona meille ilmoitetaan päätöksestäsi peruuttaa tämä sopimus. Suoritamme maksujen palauttamiset samalle maksuvälineelle, jolla ne oli alun perin maksettu, ellei nimenomaisesti toisin ilmoiteta; palautuksesta ei missään tapauksessa koidu lisäkustannuksia asiakkaalle. Voimme pidättää korvauksen kunnes olemme saaneet tuotteet takaisin tai olet toimittanut todisteet tavaroiden lähettämisestä takaisin sen mukaan, kumpi tapahtuu aikaisemmin.

Sinun on lähetettävä tai luovutettavat tuotteet meille seuraavaan osoitteeseen: ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa viimeistään 14 päivän kuluttua päivästä, jona ilmoitat meille peruuttavasi tämän sopimuksen. Määräajan noudattamiseksi riittää, että tavarat lähetetään ennen 14 päivän määräajan päättymistä.

Saksassa, Itävallassa, Ranskassa, Belgiassa ja Alankomaissa kannat tavaroiden palauttamisesta aiheutuvat välittömät kustannukset, jos palautettavan tuotteen hinta ei ole yli 40 euroa. Kaikissa muissa maissa sinun on vastattava tuotteiden palauttamisesta aiheutuvista välittömistä kustannuksista.

Peruuttamisoikeutta ei sovelleta sopimuksiin, jotka koskevat sellaisten tavaroiden toimittamista, jotka eivät ole tehdasvalmisteisia ja joiden valmistuksessa kuluttajan yksilöllisellä valinnalla tai määrittelyllä on ratkaiseva merkitys, tai jotka on selvästi räätälöity kuluttajan henkilökohtaisten tarpeiden mukaan (Saksan peruuttamisoikeutta koskevan siviililain (BGB) §312g).

Kuluttaja on vastuussa vain sellaisesta tavaroiden arvon alenemisesta, joka johtuu muusta kuin tavaroiden luonteen, ominaisuuksien ja toimivuuden toteamiseksi tarvittavasta käsittelystä.

Peruuttamislomakemalli

Osoite: Groundies GmbH, Heinrich-von-Stephan-Straße 17, 79100 Freiburg - Germany, [email protected]

Minä/me (*) ilmoitamme täten, että vetäydyn/vetäydymme (*) seuraavien tavaroiden/palvelun (*) tarjoamista koskevasta myyntisopimuksesta,
Tilauspäivä (*) /vastaanottopäivä (*)
Kuluttajan nimi / Kuluttajien nimet (*)
Kuluttajan / Kuluttajien osoite (*)
Kuluttajan / Kuluttajien allekirjoitukset (vain jos lomake täytetään paperimuodossa) Päivämäärä


(*) Poista tarvittava. Voit ladata peruuttamislomakemallin PDF-muodossa here as well.

Palautusosoite:
Groundies GmbH
c/o Multi channel Logistic
Nová Hospoda 30
CZ-348 02 -Bor u Tachova