0 0

Herroepingsrecht

Herroepingsrecht

De herroepingstermijn vervalt na 30 dagen vanaf de dag waarop jij of een derde partij anders dan de vervoerder die je hebt aangewezen de goederen fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je contact met ons opnemen over (Groundies GmbH, Heinrich-von-Stephan-Straße 17, 79100 Freiburg - Duitsland, Telefoonnummer +49 761 45 89 29-52, [email protected]) je beslissing om dit contract te herroepen door middel van een eenduidige verklaring (bijv. per briefpost of e-mail). Je kunt het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Je voldoet aan de herroepingstermijn indien je je mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van herroeping

Als je dit contract herroept, dan zullen we alle betalingen die we van je ontvangen hebben terugstorten, inclusief de verzendkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit de keuze voor een bezorgmethode mits deze afwijkt van de goedkoopste standaard verzending die wij aanbieden), zonder onnodige vertraging en in elk geval binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag waarop we hoorden dat je de overeenkomst wilt herroepen. We voeren dit uit We zullen deze terugbetaling uitvoeren via dezelfde betalingsmethode die je hebt gekozen voor de initiële transactie, tenzij je expliciet anderszins bent overeengekomen; in ieder geval brengt de terugbetaling geen kosten voor je met zich mee. Het kan zijn dat we wachten met terugbetaling tot we de goederen terug hebben ontvangen of je bewijs hebt geleverd dat je de goederen teruggezonden hebt, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.

Je dient de artikelen terug te sturen of aan ons te overhandigen zonder onnodige vertraging en in ieder geval binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag waarom je aan ons communiceert dat je deze overeenkomst wilt herroepen. Je hebt voldaan aan de deadline als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verlopen.

In Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk, België en Nederland komen de directe kosten van terugsturen van de goederen voor uw eigen rekening wanneer de prijs van het teruggestuurde artikel niet meer bedraagt dan € 40. In alle andere landen zijn de directe kosten voor het terugzenden van de goederen voor jouw rekening.

Je bent zelf aansprakelijk voor eventuele vermindering in waarde van de goederen door een hantering anders dan wat nodig is om de aard, kenmerken en het functioneren van de goederen vast te stellen.

Het herroepingsrecht geldt niet voor overeenkomsten betreffende de levering van niet-geprefabriceerde goederen waarvan de individuele keuze of het gebruik door de consument bepalend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument (§ 312g BW).

Modelformulier herroeping

To Groundies GmbH, Heinrich-von-Stephan-Straße 17, 79100 Freiburg - Duitsland, [email protected]

Ik/Wij* delen bij deze mede dat ik/wij* mijn/ons* verkoopcontract herroepen betreffende de volgende goederen(*)/de levering van de volgende diensten(*),
Besteld op(*)/ Ontvangen op(*),
Naam van de consument(en),(*)
Adres van de consument(en),
Handtekening van consument(en) (alleen als dit formulier op papier wordt verzonden),
Datum


(*) Doorhalen vat niet van toepassing is. U kunt het modelherroepingsformulier hier ook downloaden als pdf.

Retouradres:

Groundies GmbH
c/o Multi channel Logistic
Nová Hospoda 30
CZ-348 02 -Bor u Tachova