0 0

Terms

 Groundies GmbH:n yleiset liiketoimintaehdot

Suomenkielinen sanamuoto on vain tiedoksi. Saksankielinen sanamuoto on ensisijainen.

1. Soveltamisala

Kaikki Groundies GmbH :n (jäljempänä Groundies GmbH) toimitukset, palvelut ja tarjouksettehdään yksinomaan näiden yleisten liiketoimintaehtojen mukaisesti. Mitkään ostajan mahdollisesti eriävät ehdot, joita ei nimenomaisesti ole kirjallisesti tunnustettu, eivät ole sitovia edes silloin, kun ne eivät ole nimenomaisesti ristiriidassa.

2. Tarjous ja sopimuksen tekeminen

Mitään mainosteksteissä tai kirjeissä mainittuja yksityiskohtia ei tule pitää tuotteen varmana ominaisuutena tai takuuna, jollei toisin nimenomaisesti sovita. Sivustoamme ei tule pitää tarjouksena. Asiakas tulee saamaan ensin kuittauksen. Sopimuksen katsotaan toteutuneen, kun tuote on lähetetty tai Groundies GmbH on hyväksynyt asiakkaan tilauksen erikseen.

3. Peruuttamisoikeus

Peruuttamisoikeus

Peruuttamisoikeus päättyy 30 päivän kuluttua siitä päivästä, jona joko asiakas tai asiakkaan osoittama kolmas osapuoli, joka ei ole rahdinkuljettaja, saa tuotteen haltuunsa.

Jos haluat käyttää peruuttamisoikeutta, sinun on ilmoitettava meille (Groundies GmbH, Heinrich-von-Stephan-Straße 17, 79100 Freiburg - Saksa, [email protected], puhelin: +49 761 45 89 29-52) päätöksestäsi peruuttaa tämä sopimus yksiselitteisellä lausunnolla (esim. postitse tai sähköpostilla lähetetty kirje). Voit käyttää liitteenä olevaa malliperuuttamislomaketta, mutta mallilomakkeen käyttö ei ole pakollista.

Peruuttamisen määräajan noudattamista varten riittää, että ilmoitus peruuttamisoikeuden käyttämisestä lähetetään ennen peruutuksen määräajan päättymistä.

Peruutuksen seuraukset

Jos peruutat tämän sopimuksen, hyvitämme sinulle kaikki sinulta saadut maksut, mukaan lukien toimituskulut (lukuun ottamatta lisäkustannuksia, jotka aiheutuvat valitsemastasi muusta toimitustyypistä kuin tarjoamamme edullisin toimituskeino), ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa viimeistään 14 päivän kuluttua päivästä, jona meille ilmoitetaan päätöksestäsi peruuttaa tämä sopimus. Suoritamme nämä maksujen palauttamiset samalle maksuvälineelle, jolla ne oli alun perin maksettu, ellette nimenomaisesti ilmoita toisin; palautuksesta ei missään tapauksessa koidu teille lisäkustannuksia. Voimme pidättää korvauksen kunnes olemme saaneet tuotteet takaisin tai todisteet tavaroiden lähettämisestä takaisin sen mukaan, kumpi tapahtuu aikaisemmin.

Sinun on lähetettävä tai luovutettava tuotteet meille seuraavaan osoitteeseen: ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa viimeistään 14 päivän kuluttua päivästä, jona ilmoitat meille peruuttavasi tämän sopimuksen. Määräajan noudattamiseksi riittää, että tavarat lähetetään ennen 14 päivän määräajan päättymistä.

Kuluttaja maksaa tavaroiden palauttamiskustannukset.

Kuluttaja on vastuussa vain sellaisesta tavaroiden arvon alenemisesta, joka johtuu muusta kuin tavaroiden luonteen, ominaisuuksien ja toimivuuden toteamiseksi tarvittavasta käsittelystä.

Peruuttamisoikeutta ei sovelleta sopimuksiin, jotka koskevat sellaisten tavaroiden toimittamista, jotka eivät ole tehdasvalmisteisia ja joiden valmistuksessa kuluttajan yksilöllisellä valinnalla tai määrittelyllä on ratkaiseva merkitys, tai jotka on selvästi räätälöity kuluttajan henkilökohtaisten tarpeiden mukaan (Saksan peruuttamisoikeutta koskevan siviililain (BGB) §312g).

Peruuttamislomakkeen malli

Osoite: Groundies GmbH, Heinrich-von-Stephan-Straße 17, 79100 Freiburg - Germany, [email protected]

Minä/me (*) ilmoitamme täten, että vetäydyn/vetäydymme (*) seuraavien tavaroiden/palvelun (*) tarjoamista koskevasta myyntisopimuksesta,
Tilauspäivä (*) /vastaanottopäivä (*)
Kuluttajan nimi / Kuluttajien nimet (*)
Kuluttajan / Kuluttajien osoite (*)
Kuluttajan / Kuluttajien allekirjoitukset (vain jos lomake täytetään paperimuodossa)
Päiväys/p>


(*) Poista tarvittava. Voit ladata peruuttamislomakkeen mallin PDF-muodossa myöstäältä .

Palautusosoite:
Groundies GmbH
c/o Multi channel Logistic
Nová Hospoda 30
CZ-348 02 -Bor u Tachova

4. Toimitus

Tilaukset lähetetään DHL, UPS n ja Deutsche Postin kautta.

5. Hinnat ja maksu

Ellei toisin mainita, kaikkien hintojen katsotaan sisältävän arvonlisävero asianmukaisella, lain ilmoittamalla verokannalla. Lähetyskulut laskutetaan erikseen. Ellei toisin ole sovittu, laskut erääntyvät ja ne on maksettava ilman vähennyksiä 10 päivän kuluessa laskun päiväyksestä. Maksun laiminlyönnistä veloitetaan lain mukainen korko. Muut vaateet pidätetään.
Ostaja on oikeutettu saamaan korvausta vain, jos ostajan vastavaatimukset ovat  
Groundies GmbH:n tunnustamia, kiistattomia tai peruuttamattomia.

6. Omistusoikeuden pidättäminen

Groundies GmbH pidättää omistusoikeuden ostettuihin tuotteisiin siihen asti, kunnes kaikki sopimuksen mukaiset maksut on vastaanotettu.

7. Takuu

Takuu annetaan lakisääteisten määräysten mukaisesti. Yritysasiakkaille myönnettävän takuun osalta virheiden korvausvaatimukset vanhenevat kuitenkin 12 kuukauden kuluttua riskin siirtymisestä.

8. Yleinen vastuunrajoitus

Kaikki Groundies GmbH:ta vastaan tehdyt vahingonkorvausvaatimukset vakuussopimusvelvotteiden rikkomisesta ja vahingonteosta on suljettu tämän sopimuksen ulkopuolelle paitsi, jos kyse on tahallisesta tai törkeästä huolimattomuudesta tai aineellisen sopimusvelvoitteen rikkomisesta tai ihmisruumiin tai terveyden vahingoittamisesta. Sama koskee vahingonkorvausvaatimuksia siltä osin kuin korvausta virheen aiheuttamasta epäsuorasta vahingosta tai välillisestä vahingosta vaaditaan. Tuotevastuulaki ei muutu.

9. Täytäntöönpanon paikka, lainkäyttöalue, sovellettava laki

Täytäntöönpanon paikka kaikille velvoitteille ja lainkäyttöpaikka kaikille sopimussuhteista johtuville riitautuksille on oleva Freiburg, kun sopimuspuoli on julkisoikeuden mukaisesti rekisteröity kauppias tai oikeushenkilö. Sopimussuhdetta hallinnoidaan Saksan lain mukaisesti. CISG ei ole sovellettavissa.

10. Erilläänpito

Jos jokin ehto näissä yleisissä ehdoissa on mitätön tai mitätöityy, se ei ole vaikutusta muiden ehtojen voimassaoloon. Kaikki näiden yleisten ehtojen ehdot ovat erillisiä.