0 0

Privacybeleid

De Nederlandse bewoording is ter informatie. De Duitse bewoording is leidend.

Privacybeleid

Hartelijk dank voor uw bezoek aan onze online shop. Wij vinden de bescherming van uw privacy heel belangrijk. Hieronder vindt u uitgebreide informatie over hoe wij omgaan met uw gegevens.

1. Toegang tot gegevens en hosting

U kunt onze website bezoeken zonder persoonsgegevens op te geven. Bij elk bezoek aan de website slaat de webserver automatisch alleen een zogenaamd serverlogbestand op dat bijv. de naam van het opgevraagde bestand, uw IP-adres, de datum en het tijdstip van de aanvraag, het volume van de overgedragen gegevens en de aanvragende aanbieder (toegangsgegevens) bevat, en de aanvraag documenteert.

Deze toegangsgegevens worden uitsluitend geanalyseerd met als doel het verzorgen van de goede werking van de website en het verbeteren van uw aanbod. Dit dient in overeenstemming met art. 6 (1) 1 van de AVG voor de bescherming van ons legitieme belang in de juiste presentatie van ons aanbod, die bij de belangenafweging doorslaggevend zijn. Alle toegangsgegevens worden niet later dan zeven dagen na het einde van uw bezoek aan onze website verwijderd.

Externe hostingservices
Gegevens worden ook verwerkt door een externe provider die wij hebben aangetrokken om namens ons de hosting en websitepresentatie te verzorgen. Deze provider verwerkt op zijn servers alle gegevens die worden verzameld op de manier die hieronder beschreven staat, wanneer u onze website bezoekt of formulieren invult die hiervoor beschikbaar zijn gesteld in onze webshop. Gegevens worden alleen verwerkt op andere servers binnen de reikwijdte zoals hierna beschreven.

Deze serviceprovider is gevestigd in een lidstaat van de EU of EER.

2. Gegevensverzameling en -gebruik voor verwerken van het contract en voor het aanmaken van een klantaccount

We verzamelen persoonsgegevens die u vrijwillig aan ons doorgeeft wanneer u een bestelling plaatst, contact met ons opneemt (bijv. via contactformulier of e-mail) of een klantaccount bij ons opent. Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd omdat we deze gegevens absoluut nodig hebben om het contract uit te voeren of uw contactverzoek te verwerken of uw klantaccount te openen, en anders zou u uw bestelling niet kunnen afronden en/of uw klantaccount aan kunnen maken of het contactverzoek verzenden. Op elk formulier wordt duidelijk aangegeven welke gegevens worden verzameld. We gebruiken gegevens die u aan ons doorgeeft om het contract uit te voeren en uw vragen te behandelen in naleving van art. 6 (1) 1 lid b AVG. Na voltooiing van het contract of het verwijderen van uw klantaccount wordt de verdere verwerking van uw gegevens beperkt en worden uw gegevens gewist na afloop van de bewaartermijn die volgens de geldende voorschriften van toepassing is, tenzij u uitdrukkelijk toestemming geeft voor het verdere gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om uw persoonsgegevens verder te gebruiken in de omvang en op de wijze die wettelijk is toegestaan en waarvan wij u in dit beleid op de hoogte stellen. Uw klantaccount kan op elk gewenst moment verwijderd worden. Hiervoor kunt u ofwel een bericht sturen naar de contactoptie die hieronder staat, of de betreffende functie gebruiken die beschikbaar is in het klantaccount.

3. Gegevensoverdracht

Wij geven uw gegevens door aan de vervoerder voor zover dat nodig is voor de levering van de bestelde goederen volgens art. 6 (1) 1 lid B AVG. Afhankelijk van de betalingsdienstaanbieder die u tijdens de bestelling heeft geselecteerd, geven we betalingsinformatie door die we hebben verzameld voor de verwerking van de bestelling aan de bank die de betaling verwerkt en, in voorkomend geval, aan de betalingsdienstaanbieder die door ons is geselecteerd of aan de geselecteerde betalingsdienstaanbieder. Een deel van deze gegevens wordt verzameld door de geselecteerde betalingsdienstaanbieders zelf wanneer u bij hen een account opent. In dergelijk geval moet u zich, tijdens het bestellingsproces aanmelden bij uw betalingsdienstaanbieder die uw toegangsgegevens gebruikt. In dit verband is het privacybeleid van de betreffende betalingsdienstaanbieder van toepassing.

Gegevensoverdracht aan verzenddienstverleners
Als u ons tijdens of na uw bestelling uw uitdrukkelijke toestemming hiervoor hebt gegeven, geven wij op basis van deze toestemming uw e-mailadres en telefoonnummer door aan de geselecteerde verzenddienstverlener overeenkomstig art. 6 (1) zin 1 lit. b DSGVO, zodat de verzenddienstverlener vóór de levering contact met u kan opnemen met het oog op kennisgeving van de levering of coördinatie.

De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of rechtstreeks naar de aanbieder van de verzendservice op het hieronder vermelde contactadres. Na herroeping verwijderen wij uw voor dit doel verstrekte gegevens, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden gegevens verder te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

DHL Paket GmbH
Sträßchensweg 10
53113 Bonn

Deutsche Post AG
Charles-de-Gaulle-Straße 20
53113 Bonn

United Parcel Service Deutschland S.à r.l. & Co. OHG
Görlitzer Straße 1
41460 Neuss

4. E-mail nieuwsbrief

E-mailreclame als u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief
Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, zullen wij u regelmatig onze e-mail nieuwsbrief sturen op basis van uw toestemming volgens art. 6 (1) 1 lid a AVG, met behulp van de gegevens die nodig zijn of apart door u zijn doorgegeven voor dit doel.

U kunt zich op elk gewenst moment uitschrijven voor de nieuwsbrief. Hiervoor kunt u ofwel een bericht sturen naar de contactoptie hieronder of de link voor afmelden in de nieuwsbrief gebruiken. Na afmelding zullen we uw e-mailadres verwijderen, tenzij u expliciet toestemming heeft gegeven voor verder gebruik van uw gegevens, of wij ons het recht voorbehouden om uw persoonsgegevens verder te gebruiken in de omvang en op de wijze die wettelijk is toegestaan en waarvan wij u in dit beleid op de hoogte stellen.

E-mailreclame als u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en uw recht op afmelden
Als wij uw e-mailadres ontvangen in verband met de verkoop van een product of dienst en u hebt zich niet afgemeld en u bent niet een consument woonachtig in Polen, behouden wij ons het recht voor om u regelmatig per e-mail aanbiedingen te doen voor producten uit ons assortiment die vergelijkbaar zijn met de producten die u al hebt gekocht. Dit dient ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen overeenkomstig art. 6, lid 1, onder f), DSGVO om onze klanten op een reclamevriendelijke manier te benaderen. U kunt u op elk gewenst moment afmelden voor dit gebruik van uw e-mailadres door een bericht te sturen naar de contactoptie hieronder of door de afmeldingslink in de reclame e-mail te gebruiken, zonder dat dit meer kosten met zich meebrengt dan de kosten van de overdracht, berekend tegen de basistarieven.

In voorkomende gevallen wordt de nieuwsbrief via onze dienstverleners verstuurd in het kader van een verwerking in onze opdracht. Voor vragen over onze dienstverleners en de basis van onze samenwerking met hen verwijzen we u naar de in deze privacyverklaring opgegeven contactmogelijkheid. Onze dienstverleners zijn gevestigd en maken gebruik van servers in de USA en India. Voor die landen bestaat er geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Onze samenwerking met die landen is gebaseerd op door de Europese Commissie vastgestelde modelbepalingen inzake gegevensbescherming. Onze dienstverleners zijn gevestigd en maken gebruik van servers in volgende landen, waarvoor de Commissie bij besluit een passend niveau van gegevensbescherming heeft vastgesteld: Canada.

5. Integratie van de Trusted Shops Trustbadge

We hebben de Trusted Shop Trustbadge op onze website geplaatst om ons Trusted Shops Trustmark te tonen en Trusted Shops producten aan onze klanten aan te bieden na plaatsing van een bestelling,

Dit dient de bescherming van onze legitieme belangen in de optimale marketing van ons aanbod volgens art. 6 (1) 1 lid f AVG dat bij de belangenafweging de doorslag geven. De Trustbadge en de geadverteerde trustbadgeservices worden aangeboden door Trusted Shops GmnB, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen, Duitsland.
Bij elk gebruik van de Trustbadge slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op dat bijv. de naam van het opgevraagde bestand, uw IP-adres, de datum en het tijdstip van de aanvraag, het volume van de overgedragen gegevens en de aanvragende aanbieder (toegangsgegevens) bevat, en de aanvraag documenteert. Die toegangsgegevens worden niet geanalyseerd en worden automatisch overschreven uiterlijk zeven dagen na het einde van uw bezoek aan de website.
Andere persoonlijke gegevens worden alleen aan Trusted Shops doorgegeven als u na het plaatsen van een bestelling besluit gebruik te maken van Trusted Shops-producten of als u zich al hebt geregistreerd voor het gebruik ervan. In dergelijk geval is het contract van toepassing dat tussen u en Trusted Shops is afgesloten.

6. Cookies en web-analyse

Om de gebruikerservaring op onze website te verbeteren en u in staat te stellen bepaalde functies ervan te gebruiken om geschikte producten te tonen of om marktonderzoek uit te voeren, gebruiken sommige pagina's van deze website zogenaamde cookies.

Dit dient de bescherming van onze legitieme belangen in de optimale presentatie van ons aanbod volgens art. 6 (1) 1 lid a AVG dat bij de belangenafweging de doorslag geven. Een cookie is een kleine tekstbestand dat automatisch op uw apparaat wordt opgeslagen. Sommige cookies die we gebruiken, worden verwijderd nadat u de browsersessie sluit, d.w.z. wanneer u de browser sluit (dat zijn de zgn sessie-cookies). Andere cookies worden opgeslagen op uw apparaat en stellen ons in staat om uw browser te herkennen wanneer u ons opnieuw bezoekt (permanente cookies). Om de bewaartermijn van het cookie te bekijken, kunt de Overzicht functie gebruiken in de cookie-instellingen van uw internetbrowser. U kunt uw browser zo instellen dat deze u informeert wanneer een pagina gebruik maakt van cookies en per geval beslist of u de cookies op een bepaalde website of in het algemeen accepteert of weigert. Elke browser heeft een ander beleid voor het beheer van cookie-instellingen. Het beleid van de browser wordt beschreven in het Helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelged hoe u de cookie-instellingen kunt wijzigen. Gebruik de links hieronder om uit te vinden hoe u de instellingen kunt wijzigen in uw browser:
Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/nl-nl/topic/cookies-verwijderen-en-beheren-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
Safari™: https://support.apple.com/nl-nl/guide/safari/sfri11471/12.0/mac/10.14
Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nls
Firefox™: https://support.mozilla.org/nl/kb/scams-mozilla-tech-support-vermijden-rapporteren
Opera™: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/

Let op dat het uitschakelen van cookies de toegankelijkheid van bepaalde functies van onze website kan beperken.

Toestemming voor cookies met Usercentrics

Deze website maakt gebruik van de cookie-toestemmingstechnologie van Usercentrics om uw toestemming te verkrijgen voor het opslaan van bepaalde cookies op uw eindapparaat en om dit te documenteren in overeenstemming met de voorschriften voor gegevensbescherming. De aanbieder van deze technologie is Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 München, website: https://usercentrics.com/de/ (hierna "Usercentrics").

Wanneer u onze website bezoekt, worden de volgende persoonlijke gegevens overgedragen aan Usercentrics:

  • Uw toestemming(en) of intrekking van uw toestemming(en)
  • Uw IP-adres
  • Informatie over uw browser
  • Informatie over uw apparaat
  • Tijdstip van uw bezoek aan de website

Usercentrics slaat ook een cookie op in uw browser om de door u gegeven toestemming te kunnen toewijzen of in te trekken. De gegevens die op deze manier worden verzameld, worden bewaard totdat U ons verzoekt deze te verwijderen, de Usercentrics-cookie te verwijderen of het doel om de gegevens zelf op te slaan niet langer van toepassing is. Verplichte wettelijke bewaarplichten blijven onaangetast. Usercentrics wordt gebruikt om de wettelijk vereiste toestemming te verkrijgen voor het gebruik van cookies. De wettelijke basis hiervoor is Artikel 6 Paragraaf 1 Clausule 1 Letter c AVG.

Privacy-instellingen

Gebruik van econda voor webanalyse
Ten behoeve van website-analyse gebruikt deze website de technologie van econda GmbH (www.econda.de) om automatisch gegevens te verzamelen en op te slaan waarmee gebruikersprofielen worden aangemaakt met pseudoniemen.

Dit dient de bescherming van onze legitieme belangen in de optimale presentatie van ons aanbod volgens art. 6 (1) 1 lid f AVG dat bij de belangenafweging de doorslag geven. Hiervoor kunnen wij cookies gebruiken. De geanonimiseerde gebruikersprofielen worden niet samengevoegd met de persoonsgegevens van de persoon achter het pseudoniem zonder afzonderlijke, expliciete toestemming van die persoon. U kunt de verzameling en opslag van gegevens op elk gewenst moment uitschakelen met effect voor de toekomst, door te klikken op deze link.

Na uitschakeling wordt een uitschakelingscookie opgeslagen op uw apparaat. Als u uw cookies verwijdert, moet u opnieuw op de link klikken.


Makaira / Matomo
We gebruiken analytische tools van Makaira GmbH, Seckenheimer Hauptstraße 113, 68239 Mannheim (hierna ‘Makaira’). Makaira maakt het mogelijk om met de open source software Matomo (https://matomo.org) het gebruik van de website door websitebezoekers te analyseren. Hierbij worden verschillende gebruiksgegevens verwerkt, zoals de bekeken pagina's, de verblijfsduur, de categorieën van de apparaten, het besturingssysteem (bijv. pc met Windows-besturingssysteem), de toegang door de gebruiker (bijv. via betaalde advertenties of onbetaalde zoekresultaten) en de inhoud van het huidige winkelwagentje. Deze gegevens worden door Makaira samengevat in een geanonimiseerd profiel dat aan het apparaat van de gebruiker wordt gekoppeld. Op basis van de verzamelde gegevens maakt Makaira een prognose over uw voorkeuren. Vervolgens worden de producten in de winkel in een bepaalde volgorde aan u gepresenteerd of worden er passende suggesties voor producten aan u gedaan.

Livechat
Het gebruik van cookies is vereist om live chat te kunnen bieden. Via de cookiebeheerder op de website van Groundies kunt u het laatste cookie niet weigeren, anders kunt u om technische redenen geen gebruik maken van de live chat. We zullen de persoonlijke gegevens en de inhoud van uw aanvraag alleen gebruiken om uw aanvraag te beantwoorden en deze op te volgen. Bij het gebruik van de live chat is de verwerking van extra gegevens en informatie noodzakelijk voor de technische verstrekking en afhandeling van de live chat.

7. Reclame voor marketingdoeleinden

Google AdWords remarketing
We gebruiken Google AdWords om onze website te adverteren in Google zoekresultaten en op externe websites. Voor dit doel wordt bij uw bezoek aan onze website het zogenaamde remarketingcookie van Google op uw browser ingesteld, waarmee automatisch op interesse gebaseerde reclame met behulp van een gepseudonimiseerd cookie-ID en informatie over uw websitebezoek kan worden weergegeven. Dit dient de bescherming van onze legitieme belangen in de optimale marketing van ons aanbod volgens art. 6 (1) 1 lid f AVG dat bij de belangenafweging de doorslag geven.

Elke vorm van gegevensverwerking die verder gaat dan dat, vindt alleen plaats als u Google toestemming hebt gegeven om uw web- en app-browsegeschiedenis te koppelen aan uw Google-account en om informatie van uw Google-account te gebruiken voor het personaliseren van advertenties die u op het web ziet. Als u in een dergelijk geval onze website bezoekt terwijl u bij Google bent aangemeld, zal Google uw gegevens samen met Google Analytics-gegevens gebruiken om kijklijsten op te bouwen en te definiëren voor cross-device remarketing. Voor dit doel zal Google uw gegevens tijdelijk samenvoegen met Google Analytics-gegevens om een publiek op te bouwen.

Google AdWords remarketing wordt aangeboden door Google LLC (www.google.com). Google LLC is gevestigd in de V.S. en is gecertificeerd voor het EU-US Privacy Shield. U kunt het bijgewerkte certificaat hier vinden. Op basis van deze overeenkomst tussen de Verenigde Staten en de Europese Commissie heeft deze laatste entiteiten die gecertificeerd zijn voor het privacyschild, erkend als entiteiten die een adequaat niveau van gegevensbescherming garanderen. U kunt het remarketing cookie uitschakelen via deze link. Ook kunt u informatie verkrijgen over de instelling van cookies van de Digital Advertising Alliance en daarmee de instellingen van uw broswer aanpassen.

8. Facebook Custom Audience Pixel

Wij gebruiken Facebook Custom Audience Pixel op onze website, een dienst van Facebook die ons in staat stelt om onze Facebook-marketingcampagnes te volgen en te leren hoe we deze kunnen verbeteren door uw gedrag te volgen na het invoeren van onze website via een van onze Facebook-advertenties. Dit proces wordt gebruikt om de effectiviteit van deze Facebook-advertenties te beoordelen voor statistische en marketinganalyse en zo toekomstige campagnes te optimaliseren. De getrackte gegevens bevatten geen identificerende informatie, dus er kan geen conclusie worden getrokken over uw identiteit. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens kan gebruiken voor eigen reclamedoeleinden in overeenstemming met het privacybeleid van Facebook. (https://www.facebook.com/about/privacy/). Facebook en partners kunnen dit gebruiken om advertenties op en buiten Facebook te tonen. U kunt Facebook pixel tracking uitschakelen zoals hierboven beschreven en van het tonen van onze gepersonaliseerde advertenties door Facebook. U kunt de instellingen wijzigen volgens welke advertenties buiten Facebook aan u worden getoond (als u bent ingelogd in Facebook) via de volgende link:<https://www.facebook.com/settings?tab=ads9. Pinterest retargeting (Pinterest Tag)

Wij gebruiken de Pixel (Pinterest tag) van Pinterest Europe Ltd. (Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland). Via de Pixel wordt informatie over het gebruik (bv. informatie over bekeken producten) in coöperatieve verantwoordelijkheid verzameld door Pinterest Europe Limited en Groundies en gedeeld met Pinterest Europe Limited. Het gebruik van de gegevens die aan Pinterest Europe Limited worden doorgegeven, valt volgens de wet op de gegevensbescherming uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van Pinterest Europe Limited. De aan Pinterest Europe Limited verstrekte informatie kan gegroepeerd worden met behulp van andere informatie die Pinterest Europe Limited over je heeft opgeslagen, bijvoorbeeld via je bezit van een account op het sociale netwerk ‘Pinterest’. Met behulp van de via de Pixel verzamelde gegevens kunnen interessespecifieke advertenties aan je getoond worden in je Pinterest-account (retargeting).

De via de Pixel verzamelde gegevens kunnen ook door Pinterest Europe Limited worden samengevoegd en door haar voor eigen reclamedoeleinden en voor reclamedoeleinden van derden worden gebruikt. Pinterest Europe Limited kan bijvoorbeeld bepaalde interesses afleiden uit je surfgedrag op deze website en deze informatie ook gebruiken om reclame te maken voor aanbiedingen van derden. Pinterest Europe Limited kan de via de Pixel verzamelde gegevens ook combineren met andere gegevens die Pinterest Europe Limited over jou heeft verzameld via andere websites en/of in verband met het gebruik van het sociale netwerk ‘Pinterest’, zodat een profiel over jou bij Pinterest Europe Limited kan worden opgeslagen. Dit profiel kan worden gebruikt voor reclamedoeleinden. De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is artikel 6 paragraaf 1 letter a) DSGVO.

Meer informatie over gegevensbescherming bij Pinterest Europe Limited vind je hier: https://policy.pinterest.com/nl/privacy-policy. Hier kun je je rechten als betrokkene doen gelden (bv. het recht om gegevens te laten wissen) met betrekking tot de gegevens die Pinterest Europe Limited als verantwoordelijke voor de verwerking verwerkt. Je kunt je toestemming op elk moment intrekken.10. LinkedIn Insights Tag

We gebruiken LinkedIn’s Insight Tag op deze website. Met de LinkedIn Insight Tag wordt een LinkedIn "browser cookie" aangemaakt, dat de volgende gegevens verzamelt:

  • IP-adres,
  • Tijdstempel,
  • Pagina-activiteiten,
  • Demografische gegevens van LinkedIn als de gebruiker een actief LinkedIn-lid is.

Met deze technologie kunnen wij de prestaties van onze advertenties controleren en informatie uitlezen over de interactie van gebruikers op onze website. De LinkedIn Insight Tag is ingebed in onze website om verbinding te maken met de LinkedIn Server als en wanneer u onze site bezoekt en bent ingelogd op uw LinkedIn-account terwijl u dit doet.

Wij verwerken uw gegevens om campagnes te evalueren en informatie te verzamelen over gebruikers die mogelijk onze website hebben bereikt via onze LinkedIn-campagnes. De juridische basis voor deze gegevensverwerking is Artikel 6(1)(a) van de AVG.

Wij slaan uw gegevens op zolang wij ze nodig hebben voor het desbetreffende doel (evaluatie van campagnes) en/of zolang u geen bezwaar hebt gemaakt tegen de opslag van uw gegevens of uw toestemming niet hebt ingetrokken. De verzamelde gegevens zijn gecodeerd. Meer informatie is hierte vinden. Bekijk LinkedIn's privacybeleid en de LinkedIn Opt-Out.

11. mySHOEFITTER

Wij gebruiken "mySHOEFITTER", een applicatie voor digitaal schoenmaatadvies, in onze webshop om onze klanten automatisch te ondersteunen bij hun schoenmaatkeuze. mySHOEFITTER is een applicatie van mySHOEFITTER GmbH (hoofdkantoor: Münsterstr. 5, 59065 Hamm, Duitsland).


12. Sociale media plug-ins

Gebruik van social media plug-ins van Facebook
Onze website gebruikt zogenaamde sociale netwerk plug-ins ('plug-ins').
Als u een pagina van onze website oproept die zo'n plug-in bevat, zal uw browser een directe link naar de servers van Facebook, Google, Twitter of Instagram tot stand brengen. Vervolgens wordt de inhoud van de plug-in door de betreffende aanbieder direct naar uw browser overgebracht en geïntegreerd in de pagina die u bekijkt. Hierdoor kunnen de providers informatie verkrijgen dat u de pagina van onze website in uw browser heeft bekeken, ook als u geen account heeft bij de betreffende provider of als u op dat moment niet bent aangemeld. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser rechtstreeks naar de server van de desbetreffende provider (die zich mogelijk in de VS bevindt) gestuurd en daar opgeslagen. Als u zich heeft aangemeld bij uw sociale netwerkaccount, kunnen de providers uw bezoek aan onze website direct aan uw sociale netwerkaccount toeschrijven. Als u interactie heeft met de plug-ins, bijvoorbeeld door op de knop 'Vind ik leuk' of 'Delen' te klikken, wordt deze informatie ook direct naar de server van de provider gestuurd en daar opgeslagen. Daarnaast wordt de informatie gepubliceerd op de sociale netwerkpagina en kunnen uw contactpersonen deze bekijken. Dit dient de bescherming van onze legitieme belangen in de optimale marketing van ons aanbod volgens art. 6 (1) 1 lid f AVG dat bij de belangenafweging de doorslag geven.

Om meer te weten te komen over het doel en de omvang van de verzameling, de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de aanbieders, en om meer te weten te komen over de beschikbare contactmogelijkheden en uw rechten in dit verband en hoe u uw browser kunt aanpassen om uw privacy beter te beschermen, kunt u het privacybeleid van de aanbieders raadplegen:

https://nl-nl.facebook.com/policy.php

Als u niet wilt dat de sociale netwerken de via onze website verzamelde gegevens rechtstreeks aan uw sociale netwerkaccount toewijzen, moet u zich afmelden bij de betreffende account voordat u onze website bezoekt. U kunt ook add-ons gebruiken voor uw browser, zoals de 'NoScript' scriptblokkering (http://noscript.net/) om plug-ins te stoppen.

13. Versturen herinneringen voor beoordeling via e-mail

Als u een bestelling plaatst, hebt u ons uw expliciete toestemming gegeven om dit te doen volgens art. 6 (1) 1 lid a AVG, we zullen uw e-mailadres gebruiken om u herinneringen te sturen over het beoordelen van uw bestelling via het door ons toegepaste beoordelingssysteem.
U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken door een bericht te sturen naar de contactoptie hieronder.

14. Contactmogelijkheden en uw rechten

U hebt het recht om gratis informatie te krijgen over de gegevens die over uw persoon zijn opgeslagen en om deze gegevens te corrigeren, te beperken, over te dragen of te verwijderen.

Als u vragen heeft over hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken of gebruiken, als u vragen wilt stellen over uw gegevens, deze wilt corrigeren, blokkeren of verwijderen, als u uw toestemming wilt intrekken of als u zich wilt afmelden voor het gebruik van bepaalde gegevens, neem dan rechtstreeks contact met ons op via de contactgegevens die op onze site staan vermeld.

U kunt ook een klacht indienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming..


Recht op bezwaar
Als we persoonlijke gegevens verwerken zoals hierboven beschreven om onze legitieme belangen te beschermen die bij het afwegen van de belangen prevaleren, kunt u bezwaar maken tegen een dergelijke gegevensverwerking met toekomstige gevolgen. Als uw gegevens worden verwerkt voor direct-marketingdoeleinden, kunt u dit recht op elk moment uitoefenen zoals hierboven beschreven. Als uw gegevens worden verwerkt voor andere doeleinden, heeft u alleen recht op bezwaar op gronden gerelateerd aan uw specifieke situatie.

Nadat u uw recht van bezwaar hebt uitgeoefend, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor dergelijke doeleinden verwerken, tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende legitieme redenen zijn voor de verwerking die voorrang hebben op uw belangen, rechten en vrijheden of voor de vestiging, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen.

Dit is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden. In dergelijk geval zullen we uw persoonsgegevens niet langer verwerken voor dergelijke doeleinden.